Kinesitherapie Body Care Briny

Psychomotoriek • Lichaam- en Gelaats verzorgingen • Verzorgingsproducten • Make-up

Psychometrie is bestemd voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar en behandelt de volgende problemen.

 • DCD of coördinatie ontwikkelingsstoornis
 • ADHD of aandachttekortstoornis met hyperactiviteit
 • ADD of aandachttekortstoornis zonder hyperactiviteit
 • NLD of non-verbale leerstoornis
 • Gilles de la Tourette syndroom
 • ASS of autisme spectrum stoornis
 • Dysfagie of vertraagde spraak- en taalontwikkeling
 • Leerproblemen (cfr. leerachterstand)
 • Leerstoornissen zoals : Dyslexie (oa. moeilijk lezen), Dysorthografie (oa. spellingproblemen), Dyscalculie (oa. beperkt inzicht in rekenbasis)
 • Schrijfmotorische problemen
 • Vroege achterstand in motoriek (baby’s)