Kinesitherapie Body Care Briny

Psychomotoriek • Lichaam- en Gelaats verzorgingen • Verzorgingsproducten • Make-up

THERAPIE PSYCHOMOTORIEK bestaat uit verschillende onderdelen naargelang de noodzaak.

  • Groot motorische vaardigheden:

- evenwicht
- algemene lichaamcoördinatie en lateralisatie
- balvaardigheid en oog-handcoördinatie
- schouder- en bekkenstabilisatie
- lichaamsbesef
- gecombineerde oefeningen (vb. probleemoplossende oefeningen)

  • Fijn motorische vaardigheden

- versoepelen van pols en vingers in functie van het schrijven
- bimanuele coördinatie (vb. veters knopen)
- differentiatie van de fijnmotorische bewegingen (verschillenden bewegingen van de gewrichten afzonderlijk kunnen sturen en controleren
- duimoppositie

  • Schrijfmotoriek

- aanleren juiste schrijfhouding (oa. pengreep, zithouding, ...)
- aanleren juiste schrijfbeweging (grote en kleine progressie en inscriptie)
- aanleren juiste lettervorming

  • Visueel-ruimtelijke perceptie en visuomotoriek

- leren iets waar te nemen, er een betekenis aan geven en dan uit te voeren
- leren via spelmateriaal en potlood en papier oefeningen.