Kinesitherapie Body Care Briny

Psychomotoriek • Lichaam- en Gelaats verzorgingen • Verzorgingsproducten • Make-up

Doelstellingen van psychometriek zijn verwerven van informatie, eventueel via motorische handelingen

  • Multisensorïeel (= met verschillende zintuigen)
  • Verwerken van de informatie
  • Verwerven en/of optimaliseren van basisvaardigheden bv. fietsen, eten met mes en vork, ...
  • Verwerven en/of optimaliseren van schoolse vaardigheden bv. plakken, knippen, schrijven, ...